ด้วยพระเมตตาบารมีสุขร่มเย็น คลองบางสะพานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร สนับสนุนอุตสาหกรรม สร้างเศรษฐกิจบางสะพาน

ด้วยพระเมตตาบารมีสุขร่มเย็น คลองบางสะพานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร สนับสนุนอุตสาหกรรม สร้างเศรษฐกิจบางสะพาน

ภาพ/ข่าว:เจริญ อาจประดิษฐ์

            ด้วยพระเมตตาบารมีสุขร่มเย็น คลองบางสะพานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร สนับสนุนอุตสาหกรรม สร้างเศรษฐกิจบางสะพาน

            วันที่ 15 ส.ค.65 นายกฤษดา หมวดน้อย ผู้ประสานงานกรมชลประทานเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า คลองบางสะพานเส้นเลือดใหญ่ของราษฎรสองฝั่งที่มีอาชีพเกษตรกรรมได้น้ำจากคลองนี้ สร้างความชุ่มชื่น สร้างอาชีพการเกษตรพืช ผลไม้เลี้ยงชีพ นอกจากส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ยังสนับสนุนส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมด้วย เช่นเครือสหวิริยา ที่มีโรงงานอยู่ภายในเครือถึง 8 โรงงานด้วยกัน ทั้งรีดเย็น รีดร้อน เคลือบ และต่อยอดอีกหลายโครงการ สร้างแรงงาน สร้างรายได้ ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของอำเภอบางสะพานดีขึ้น ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ มีกินมีใช้ สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งรัฐบาล เงินภาษีอากรที่มีอยู่จะได้นำไปพัฒนาถิ่นอื่นที่ทุรกันดารหรือด้านอื่นๆ

            ผู้ประสานงานกรมชลประทานเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวอีกว่า คลองบางสะพานมีต้นน้ำมาจากตำบลทองมงคล คือ คลองยางขวาง และคลองขนาน ไหลมารวมกันที่ถนนเพชรเกษม และ ตำบลร่อนทอง มี คลองลอย และคลองทอง ต้นน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลมารวมกันที่สะพานวางยาวถนนเพชรเกษม เท่ากับคลอง 4 สายมารวมกัน จากนั้นจะไหลลงสู่ตัวอำเภอบางสะพาน ซึ่งกรมชลประทานได้จัดสร้างฝายวังยาวขึ้นมาเพื่อยกระดับน้ำ หน่วงน้ำไม่ให้ไหลลงไปท่วมอำเภอบางสะพาน และเป็นจุดพร่องน้ำกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อน้ำน้อยก็จะปิดประตูน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้รักษาระบบนิเวศทั้งสองฝั่งคลอง เมื่อพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกน้ำจะมากก็สามารถเปิดบานประตูเพื่อระบายน้ำออก ทำให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับอำเภอบางสะพานได้ส่วนหนึ่ง และข้อดีในภาคอุตสาหกรรมมีการจัดตั้งโรงสูบน้ำของบริษัทสหวิริยา ซึ่งมีมาตรวัดน้ำ เพื่อจ่ายเงินให้กับกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485”มาตรา 8 หรือทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ซึ่งน้ำที่สูบได้ถูกส่งเข้าไปยังแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมลงทุนมูลค่าสูงมากเป็นหมื่นล้านดังนั้นจึงต้องสร้างความมั่นคงทางด้านการผลิต “ จุดนี้จะมีสถานีวัดน้ำระบบเรียลไทม์ของตำบลร่อนทอง สามารถส่งข้อมูลเข้ากรมชลประทานส่วนกลางได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อวัดระดับน้ำ ซึ่งคลองบางสะพานนอกจากจะส่งเสริมอาชีพเกษตร ยังส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ด้วยพระเมตตาบารมี บางสะพานวันนี้จึงสุขร่มเย็น “ นายกฤษดา กล่าว

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!