สุพรรณบุรี-เปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดอย่างยิ่งใหญ่

สุพรรณบุรี-เปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดอย่างยิ่งใหญ่

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี เปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดอย่างยิ่งใหญ่

             นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 ปีที่ 58 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี หน้ามังกรสวรรค์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-26 สิงหาคม 2565 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และสืบทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชาวไทย กับชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีมาเป็นเวลายาวนาน และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเดินทางในจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น สำหรับงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้งดจัดมา 2 ปี เนื่องสถานการณ์โควิด19 แพร่ระบาด

            ซึ่งได้พิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ขึ้นรถแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองและอัญเชิญกระถางธูปเจ้าพ่อหลักเมือง แห่ไปตามขบวนอย่างยิ่งใหญ่ จากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี แห่ไปตามเส้นทางรอบตัวเมืองสุพรรณบุรี ไปยังสมาคมตง ฮั้ว ฮ่วย ก้วง เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อความสิริมงคล ที่ฮือฮาสำหรับนักเสี่ยงโชค คือเลขเด็ด เลขทะเบียนรถที่อัญเชิญเจ้าพ่อและเลขทะเบียนรถที่อัญเชิญกระถางธูปเจ้าพ่อ ประกอบด้วยเลข 0438 และ 3499 มีขบวนแห่จำนวน 40 ขบวน สวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา ประกอบด้วย ขบวนกลองศึก ขบวนสิงโต วูซู ขบวนมังกร 9 เชียน ขบวนเอ็งกอบู๊ ขบวนเชิญธง 16 ธง เชิญตะเกียง 2 ดวง (เต็งรั้ง) ขบวนเกี้ยวอัญเชิญเจ้าพ่อ ขบวนรถลากอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองจำลอง ขบวนประธานในพิธี ผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการ ขบวนเทพธิดาโปรยดอกดาวเรือง รถเชิญน้ำมนต์/กระถางธูป/เซียนแปะกง/เซียนขังจื้อ/ยั่วท้อ/เซียนเฮ้งเจีย/เจ้าแม่กวนอิม/เซียนไต่ฮงกง ขบวนลูกหลานเจ้าพ่อ ขบวนตั๋วล่อโก้ว วงโยรวาทิต สาวงามถือธง ขบวนการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ขบวนการแสดงหุ่นเชิด ขบวนกังฟู ขบวนจักรยานล้อเดียว ขบวนหัวโต มังกรทองนครสวรรค์ และการประกวดจัดโต๊ะบูชาเจ้าพ่อหลักเมือง 2 ประเภท- ประเภทหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน/กลุ่ม-ประเภทบุคคล ตลอดเส้นทางที่ขบวนผ่านทั้งสองฝั่งถนนมีประชาชนนักธุรกิจ และส่วนราชการทุกอำเภอได้จัดโต๊ะและซุ้มบูชาเจ้าพ่อ พร้อมเครื่องเซ่นไหว้เจ้าพ่อไว้ที่หน้าบ้าน

              ส่วนวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. พิธีลอยกระทง จะมีขบวนแห่โคมไฟจากสมาคมตง ฮั้ว ฮ่วย ก้วง เพื่อไปลอยกระทง ปล่อยนก ปล่อยปลา และทำพิธีกรรมทางศาสนาจีน ณ ท่าน้ำถนนนางพิม ริมแม่น้ำท่าจีน ชมขบวนแห่โคมไฟ จากสมาคมตง ฮั้ว ฮ่วย ก้วง ไปยังท่าน้ำถนนนางพิม ริมแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีลอยกระทง ประกอบด้วย 16 ขบวน ได้แก่ ขบวนเชิญธง 16 ธง เชิญตะเกียง 2 ดวง (เต็งรั้ง, ขบวนอัญเชิญพระสงฆ์จีน, ขบวนลูกหลานเจ้าพ่อ, ขบวนตั่วล่อโก้ว, ขบวนมิตรสัมพันธ์ ไทย-จีน, สาวงามถือโคมไฟ และมังกรทองนครสวรรค์ วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.พิธีทิ้งกระจาด ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ในปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมภายในงานเพิ่มเติม ได้แก่กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม (อาทิ การแสดงนาฎศิลปไทย – จีน, กวนอิมพันมือ,งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก, การประกวดธิดาศาลเจ้าพ่อ มังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี, การแสดงวงดนตรีร่วมสมัย,การแสดงเพลงพื้นบ้าน แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์, การแสดงหนุมานชาญสมรฤทธิ์เริงรอน ปะทะ เห้งเจีย,การแสดงละครเรื่องขุนช้างขุนแผน, การประกวดร้องเพลง ดนตรี ผู้นำท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ)กิจกรรม “OTOP สุพรรณบุรี และของดี 4 ภาค”ตลาดย้อนยุคสุพรรณบุรี คาราวานสินค้า เป็นต้น โดยทุกคืน เวลา 18.00-21.00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน มากมาย คืนวันที่ 15 สิงหาคม การแสดงนาฎศิลปไทย-จีน วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี วันที่ 16 สิงหาคม การแสดงกวนอิมพันมือ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 การแสดง งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก โรงเรียนบางปลาม้า การแสดงบรรเลง คนตรีไทย -จีน วันที่ 17 สิงหาคม การประกวดธิดาศาลเจ้าพ่อ มังกรสวรรค์สุพรรณบุรี การแสดงวงคนตรีร่วมสมัย วันที่ 18 สิงหาคม การแสดงเพลงพื้นบ้าน แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์การแสดงดนตรีเยาวชนสุพรรณบุรี วันที่ 19 สิงหาคม การแสดงวงดนตรีโปงลาง วันที่ 20 – วันจันทร์ 22 สิงหาคม การแสดง วงดนตรีร่วมสมัย, เพื่อชีวิต ,ลูกทุ่ง, วงดนตรีสตริงของเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 สิงหาคม การแสดงหนุมานชาญสมรฤทธิ์เริงรอน ปะทะ เห้งเจีย วันที่ 24 สิงหาคม การแสดงวงดนตรีไทย-จีน ร่วมสมัย วงดนตรีเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25 สิงหาคม การแสดง ละครเรื่องขุนช้างขุนแพน จากวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี และคืนวันที่ 26 สิงหาคม การประกวดร้องเพลง ดนตรี ผู้นำท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!