ประจวบคีรีขันธ์ – สโมสรโรตารีหัวหิน ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”

ประจวบคีรีขันธ์ – สโมสรโรตารีหัวหิน ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

            สโมสรโรตารีหัวหิน ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” นำนักเรียนชมภาพยนตร์ที่บลูพอร์ต

            เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สโมสรโรตารีหัวหิน ร่วมกับ มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ ได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” นำน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า และโรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) รวม 426 คน และครูผู้ดูแลร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง “หยาดน้ำเพื่อชีวิต My King My Strength” พร้อมรับแจกป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม ที่โรงภาพยนตร์บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์ โดยมี นายสุรชาติ บัวพรม ผู้จัดการเขต บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และ น.ส.พัทธมน พันธ์พงศ์ นายกสโมสรโรตารีหัวหิน และสมาชิกให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมชมภาพยนตร์

              บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันที่มีเด็กและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสเป็นจำนวนมากที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ขาดโอกาสต่างๆ ไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับการศึกษาหรือได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ จึงคิดริเริ่มก่อตั้ง “มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ หรือ Major Care Foundation” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถเติบโตเป็นบุคลากรหรือเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งในปีที่ผ่านๆมา มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ยังคงต่อเติมความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง โดยนำน้องๆ และสูงอายุเข้าชมภาพยนตร์ มอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์เครื่องเขียน และห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในหลายจังหวัด.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!