โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขต7

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขต7

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขต7

           วันที่ 15 สิงหาคม2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน สำนักงานคุมประพฤติเขต 7 พร้อมด้วยนางนริศา ปานสอาดผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในเขต 7 พร้อมด้วยประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ คณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดยนางสาวภาวนาธนคุณารักษ์ร่วมกับอสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด60คนร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

          นางธารินีรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า วันมีการประชุมหัวข้อ”นโยบาย และความเป็นมาของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน กรอบการดำเนิดงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนโดยมี12ศูนย์ นำร่อง การวางแผนการดำงานเกี่ยวกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ปี 2565-2567และมีการจัดกิจกรรมภายใต้ภารกิจของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น พนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ต้องมีความรู้และความเข้าใจ สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อผู้ที่อยู่ในความดูแลส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการยอมรับจากชุมชนและนำไปสู่การเข้าถึงโอกาสที่มากขึ้นในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขชุมชนเข้าใจบทบาทภารกิจกรมคุมความประพฤติเกี่ยวกับขบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่อยู่ในความดูแลให้มากที่สุด นางธารินี กล่าว

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!