ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ห่วงใยประชาชน ย้ำทุกหน่วยงาน เฝ้าระวังพื้นที่ 7 อำเภอท้ายน้ำ

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ห่วงใยประชาชน ย้ำทุกหน่วยงาน เฝ้าระวังพื้นที่ 7 อำเภอท้ายน้ำ

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าจังหวัดเชียงใหม่

            ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอท้ายน้ำ 7 อำเภอ เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

             วันนี้ (14 ส.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกโทรสารถึงนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด และดอยเต่า ภายหลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง และดินสไลด์ ในหลายพื้นที่ของจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 11- 13 สิงหาคม 2565 เนื่องจากอิทธิพลของพายุ “มู่หลาน” ทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งหมด 7 อำเภอ 25 ตำบล 98 หมู่บ้าน และมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจำนวนกว่า 3,000 คน โดยเบื้องต้น กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยเมื่อเวลา 13.00 น. พบว่าบริเวณสะพานนวรัตน์หรือจุด P.1 มีระดับน้ำ 3.41 เมตร ปริมาณน้ำ 430.40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งมีแนวโน้มลดลง ขณะเดียวกัน ในวันนี้ระดับน้ำสูงที่สุดวัดได้ที่ 444.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อเวลา 09:00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด จึงได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ในพื้นที่ 7 อำเภอท้ายน้ำ และเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือการทำงาน เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที โดยขอให้ใช้แนวทางตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของอำเภอ พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย ติดตามสถานการณ์น้ำ เตรียมความพร้อมรับมือ โดยถือปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ เช่น การจัดเก็บทรัพย์สิน การขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง และการเตรียมย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัย

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!