สุพรรณบุรี-จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ระดับนานาชาติ

สุพรรณบุรี-จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ระดับนานาชาติ

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี 

             สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ระดับนานาชาติ

            พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ระดับนานาชาติ หลักสูตร “BMX Elite National Commissaire Course” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬา แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ได้ส่ง Mrs. Beatrice Alfred Lajawa (เบตริช อัลเฟรด ลาจาวา) ผู้ตัดสินนานาชาติชาวมาเลเซีย มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ การอบรมระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 5 วัน สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วม อบรม จำนวน 15 คน ณ โรงแรมวาเสฎฐีชิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการอบรม ครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ตัดสินให้มีความรู้ และความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการตัดสิน และผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรระดับนานาชาตินี้ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปอบรมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!