สมุทรปราการ-กรรมการหน่วยรับหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลด่านสำโรง

สมุทรปราการ-กรรมการหน่วยรับหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลด่านสำโรง

ภาพ/ข่าว:สุรศักดิ์ / อัญมณี คงสินธ์ 

กรรมการหน่วยรับหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลด่านสำโรง

              เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ทำการเทศบาลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำเลือกตั้ง ได้เดินทางมาทำการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งและเอกสารหลักฐาน ตลอดจนอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเสร็จเรียบร้อย โดยให้มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบ และนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งให้ถูกต้อง ก่อนนำบัตรเลือกตั้งทั้งหมดบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมปิดหีบบัตรเลือกตั้ง โดยใส่สายรัด ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้งและลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง และให้ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง สำหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้รวมเก็บไว้ในถุงวัสดุใส ก่อนนำไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาหีบบัตรและอุปกรณ์ในการเลือกตั้งให้นำสิ่งของทั้งหมด มายังหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ เพื่อเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เข้าไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีรายชื่ออยู่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ไปถึงจนเวลา 17.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาปิดหีบเลือกตั้งและทำการตรวจนับคะแนน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!