อยุธยา – ค.ก.ก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา เฉลิมพระเกียรติ

อยุธยา – ค.ก.ก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

            ค.ก.ก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

             ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา (ภูษาศิลป์) ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยได้สร้างประติมากรรม 90 พรรษาของพระพันปีหลวง พร้อมนำงานหัตถกรรมอาเซียน จาก 10 ประเทศ งานศิลป์แผ่นดิน กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเป็นพระราชดำรัส จำนวน 90พระราชดำรัส จัดทำ Artwork รวมถึง ได้รวบรวมเข็มที่ระลึกในวาระต่างๆ เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ 90 เหรียญมาจัดแสดง สามารถสืบค้นได้ อีกทั้ง จะรวบรวมการย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุธรรมชาติ เช่น เส้นใยพืช ไหมดิบ ย่านลิเภาดำ และกระจูด อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้น เป็นศูนย์หัตถกรรมอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามาชมได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!