นครสวรรค์-รับผู้แทนฑูตไนจีเรีย

นครสวรรค์-รับผู้แทนฑูตไนจีเรีย

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             ผอ. อาชีวะ พร้อมคณะ ต้อนรับผู้แทนสถานฑูตไนจีเรีย เยี่ยมชมสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ขอบคุณที่ตัดชุดประจำชาติ โครงการมหกรรมผ้าไหม

              เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และคณะครู ร่วมกันให้การต้อนรับ Mrs.Samari Uraih (First Secretary) ผู้แทนสถานทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย เนื่องในในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รวมทั้งขอบคุณและชื่นชมครูและนักศึกษา ในการออกแบบและตัดเย็บชุดประจำชาติให้กับผู้แทนเอกอัครราชทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย ได้สวมใส่ ตามโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2564 ในโอกาสนี้ยังได้เยี่ยมชมผลงานการสาธิตศิลปะการแกะสลัก และปรุงอาหารไทย (ผัดไทย) มอบให้กับผู้ร่วมงานได้ร่วมรับประทาน และร่วมแสดงแบบใน concept ผ้าขาวม้า ผ้าไทยใส่สนุก ประเภทวิชาคหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ซึ่งมีนักศึกษาได้รับรางวัลมากมาย จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพของคณะกรรมการอาชีวศึกษา และการแข่งขันงานต่างๆ ด้วยผลงานเหล่านี้ วิทยาลัยจึงมีความมั่นใจที่จะมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความสามารถ ของนักศึกษา ให้เป็นที่รู้จัก และรับเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการมีอาชีพ มีรายได้ต่อไป นอกจากนี้ยังมีสาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆที่ได้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลงานอยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ในด้านคุณภาพและความสามารถของผู้เรียน นับว่าเป็นการผลิตบุคลากรเพื่อออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพที่น่าภาคภูมิใจ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!