นครปฐม -วัดลัฎฐิวนาราม(ไผ่คอกเนื้อ) จัดทำโครงการส่งบุญกลับบ้านพระไม่ทิ้งโยม

นครปฐม -วัดลัฎฐิวนาราม(ไผ่คอกเนื้อ) จัดทำโครงการส่งบุญกลับบ้านพระไม่ทิ้งโยม

ภาพ/ข่าว:สมคิด พรมมี

            วัดลัฎฐิวนาราม(ไผ่คอกเนื้อ) ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยพระอธิการโกเมท อินทปัญโญ เจ้าอาวาส จัดทำโครงการส่งบุญกลับบ้านพระไม่ทิ้งโยม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พระอธิการโกเมท อินทปัญโญ เจ้าอาวาส กล่าวว่า ทางวัดได้มองเห็นสัจจะธรรมความเป็นจริง ว่าเมื่อชีวิตเดินมาถึงทางตัน เมื่อถึงเวลาคนเราย่อมมีความแก่เฒ่าไม่สามารถทำมาหากินได้ จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดทำโครงการส่งบุญกลับบ้านพระไม่ทิ้งโยม โดยการนำเครื่องสังฆทาน ข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน น้ำดื่ม ยารักษาโรค ที่ประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงนำมาถวายพระ ไปมอบเพื่อช่วยเหลือดูแลญาติโยมที่อุปถัมป์วัดลัฎฐิวนารามประชาชนผู้ยากไร้ หรือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในพื้นที่ในทุกๆวัน โดยจะหมุนเวียนไปวันละหมู่บ้าน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกหลาน ได้นำสิ่งของมาดำรงชีพ ญาติโยมที่มีเวลาว่างสามารถเดินทางมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และญาติโยมท่านใดที่ประสงค์จะร่วมบุญก็สามารถนำสิ่งของมาบริจาคที่วัดได้ตลอดเวลา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!