เพชรบูรณ์-โปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพมารดาพระครู

เพชรบูรณ์-โปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพมารดาพระครู

ภาพ/ข่าว:อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/กัญชิศา สุขเผือก/สายน้ำ เณรทอง

            วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น.พระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นางนิภา บุญประเสริฐ สิริอายุ 84 ปีเป็นกรณีพิเศษ ณ.เมรุชั่วคราววัดป่าซับกระบาก(ธ) หมู่ 9 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้1. นายพงศ์ธร บุญนาก 2.นายศุภชัย มณี 3.นายสุวพล หันธนู 4. นายชานนท์ บัวผัน นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง ที่ 11969 .สำนักพระราชวัง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ที่.749/2565. ฉบับที่ 43 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

              โดย อำเภอวังโป่งพระครูอุดมศักดิ์ ฐิติญาโณ เจ้าอาวาสวัดป่าซับกระบาก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ นาวาเอก รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ บุญประเสริฐ นักเรียนเตรียมมทหารรุ่น 34 นักเรียนนายเรือรุ่นที่ 91 ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 69 ผู้เป็นบุตร ปัจจุบันอุปสมบทเป็นพระภิกษุรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าซับกระบาก โดยมีพระโสภณ วัชรคุณ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์วัดเพชรวราราม(พระอารามหลวง)เป็นองค์ประธานสงฆ์ คณะสงฆ์อำเภอชนแดน คณะสงฆ์อำเภอวังโป่งและ พล.ต.ประเวศ บาลทิพย์ อดีตที่ปรึกษาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุลและประกอบพิธีจุดเพลิงหลวงพระราชทานเพลิงศพ โดยมี ร.ต.ต.ประเสริฐ ดอกคำ รองสว.(ป)สภ.ชนแดนอนุศาสนาจารย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ ประจำ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ ศาสนพิธีกร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!