นครปฐม-เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้ง ที่ 69 และยุติธรรมพบประชาชน

นครปฐม-เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้ง ที่ 69 และยุติธรรมพบประชาชน

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

           จังหวัดนครปฐม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้ง ที่ 69 และยุติธรรมพบประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้ต่างๆ

               วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 69 จังหวัดนครปฐมและยุติธรรมพบประชาชน โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้ต่างๆ นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี ในนามคณะผู้จัดงาน กล่าวว่า การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ปีนี้เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้กยศ. หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้เช่าซื้อรถยนต์ (ลิสซิ่ง) การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น กรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และสถาบันการเงิน จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ทั่วประเทศ ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โด้อนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

               สำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 69 จังหวัดนครปฐม และยุติธรรมพบประชาชนในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันการเงิน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อีก 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย
สมาคมธนาคารจังหวัดนครปฐม บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บรรษัทประกัน สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม รวมทั้งได้เชิญลูกหนี้ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 6,943 ราย ทุนทรัพย์ 1,050,586,086.70 บาท
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยาแก่ ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 6 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 230,394 บาท มอบป้ายศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน 7 อำเภอ 10 ศูนย์ มอบป้ายศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จำนวน 2 ศูนย์ รวมถึงการจัดบูธกิจกรรมต่างๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!