ป.ป.ท.เขต 6 นำคณะออกตรวจสอบปัญหาร้องเรียน โครงการอาหารกลางวันและการก่อสร้างถนน

ป.ป.ท.เขต 6 นำคณะออกตรวจสอบปัญหาร้องเรียน โครงการอาหารกลางวันและการก่อสร้างถนน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           ป.ป.ท.เขต 6 นำคณะออกตรวจสอบปัญหาร้องเรียน โครงการอาหารกลางวันและการก่อสร้างถนนในจังหวัดนครสวรรค์

            นายอริยวัตถ์ เที่ยงธรรมโม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกาครัฐ เขต 6 (ป.ป.ท.เขต 6) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้มอบหมายงานให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ออกตรวจสอบและลงพื้นที่ติดตามการร้องเรียนของประชาชนที่ ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 107 บ้านใหม่แม่เรวา และที่ อ.ชุมแสง มีการร้องเรียนเรื่องการบริหารจัดโครงการอาการกลางวันที่ด้อยคุณภาพในโรงเรียนแห่งหนึ่ง โดยมี นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร เป็นผู้ประสานงาน พร้อมคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ท.จังหวัดนครสวรรค์ร่วมสังเกตุการณ์และลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย ในการติดตามเรื่องร้องเรียนทั้งสองเรื่องดังกล่าว คณะผู้ตรวจสอบได้เข้าพื้นที่ดูสภาพจริง เรื่องถนน มีการตรวจวัดถนน ตรวจสอบคุณภาพถนน เก็บภาพจริงของถนน และสอบถามรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

            ส่วนเรื่องโครงการอาหารกลางวัน ได้เข้าไปยังโรงเรียนที่ถูกร้องเรียน ขอดูรายการอาหาร ขอดูอาหารกลางวันที่จัดให้นักเรียนตามโครงการ ตรวจสอบคุณภาพ บันทึกภาพอาหาร สอบถามครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองด้วย ซึ่งทั้งสองเรื่องมีการบันทึกข้อมูล เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการสรุปประมวลผล และรายงานไปตามลำดับให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งจะต้องมีการประชุมวิเคราะห์ตามสภาพจริงและหลักฐานที่มี ก่อนจะสรุปผลเพื่อดำเนินการต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!