กาญจนบุรี- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ารับการตรวจราชการในครั้งนี้

กาญจนบุรี- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ารับการตรวจราชการในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

           ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกียวข้อง ได้เข้ารับการตรวจราชการในครั้งนี้

             วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ.ที่ห้องประชุมอาคารหวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดกาญจนบุรี รอบที่ 2 วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ในประเด็น จังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ตามเกณฑ์กำหนด อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด และโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับ Demonstrated โดยมีนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจราชการฯ

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!