นครสวรรค์-ประชุม คกก.แผนพัฒนา

นครสวรรค์-ประชุม คกก.แผนพัฒนา

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          ประชุมคณะกรรมการทำแผนพัฒนา อบจ. เปลี่ยนแปลงงบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ขาดแคลน โยกงบมัธยมมาเพิ่มให้ ป.ตรี

             เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ (CCOC) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ., คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ประชาคมท้องถิ่น), ผู้แทนประชาคมจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM สำหรับการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากได้ตรวจสอบงบประมาณของโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ปรากฏว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส มีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น

           ดังนั้น เพื่อเป็นการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต บรรเทาความเดือดร้อน ให้ความช่วยเหลือ และสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 10/2565 ในครั้งนี้ โดยขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากเดิม 2,000,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 1,500,000 บาท และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี จากเดิม 3,000,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 3,500,000 บาท ตามยอดเงินงบประมาณเดิมที่จัดสรรไว้ทั้งสิ้น รวม 5,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมการพิจารณาเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยฝ่ายเลขาจะดำเนินการตามระเบียบในขั้นตอนต่อไป ” งบทุนการศึกษาที่ทางอบจ.นครสวรรค์จัดขึ้น ก็เพื่อเป็นการส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา ผู้ขาดแคลน ได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองทางด้านการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไปในอนาคต ” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!