ประจวบคีรีขันธ์ – จ.ประจวบฯ วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี รำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ประจวบคีรีขันธ์ – จ.ประจวบฯ วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี รำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

จ.ประจวบฯ วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี รำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

             เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายสมบูรณ์ ดวงดารา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆร่วมพิธี โดยมีการประกอบพิธีสงฆ์ จากนั้นประธานในพิธีนำผู้แทนหน่วยงานวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ที่ศาลจังหวัดหัวหิน นายยุทธ ศิริบุญรักษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน ได้นำคณะผู้พิพากษา อัยการ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เทศบาลเมืองหัวหิน และภาคเอกชนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 10 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล มอบทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายด้วย

             สำหรับวันรพี ตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและนักกฎหมายทั้งปวง โดยทรงวางรากฐานการศึกษาวิชานิติศาสตร์ ปฏิรูประบบกฏหมาย พัฒนากิจการด้านนิติศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมของไทยให้มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงแก้ไขระบบงานยุติธรรมให้เป็นแบบสากลทรงพระราชนิพนธ์ตำรากฎหมายต่างๆไว้เป็นอันมากอันเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาวิชานิติศาสตร์ตราบจนถึงปัจจุบัน.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!