พช.อุตรดิตถ์ติดตามกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

 พช.อุตรดิตถ์ติดตามกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราช​ประสิทธิ์​ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์​

             พช.อุตรดิตถ์ติดตามกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

               จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เขตพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยครี้งนี้ มีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล และนางสาวนรินทร ท่าข้าม พัฒนาการอำเภอลับแล พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลับแล ติดตามการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลด่านแม่คำมัน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการติดตาม ดังนี้

            พื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายอำนาจ สุภาพรม หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยร่วมกิจกรรมปลูกทุเรียน ทำแซนวิชปลา และมอบหน่อพันธุ์กล้วย จำนวน 60 ต้นและการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้ ครัวเรือนเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มิติด้านความเป็นอยู่ ของครัวเรือนนายวิรุต มีผล หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมอบถุงยังชีพและหน่อพันธุ์กล้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!