นครสวรรค์-ว.เทคนิคซ้อมรับปริญญา

นครสวรรค์-ว.เทคนิคซ้อมรับปริญญา

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 นำคณะกรรมการสภาฯ เข้าเยี่ยมชมพิธีซ้อมรับปริญญา เทคโนโลยีบัณฑิต 233 คน ที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

               เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 4 สิงหาคมนี้ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานเปิดพิธีการซ้อมรับปริญญาของบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ถึง 2564 มีนายชนะ พรสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ นายทองคำ ติณะลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 กล่าวรายงาน สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มี 4 สาขาประกอบไปด้วย สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 233 คน หลังจากกล่าวเปิดพิธีการซ้อมรับปริญญา และกล่าวให้โอวาทแล้ว นายสุนทร ทองใส พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ได้เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อหาทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป ” ที่สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ในวันนี้นั้น เพื่อดูความก้าวหน้า และร่วมรับฟังปัญหา เพื่อทางสภาฯจะได้นำไปหาทางช่วยเหลือ หรือช่วยดูแลแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะครู รวมทั้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะได้ออกไปประกอบอาชีพ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป “นายสุนทร ทองใส กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!