อยุธยา-ศิษยานุศิษย์น้อมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 48 ปี (พระอาจารย์หน่อย)

อยุธยา-ศิษยานุศิษย์น้อมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 48 ปี (พระอาจารย์หน่อย)

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

             ศิษยานุศิษย์น้อมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 48 ปี พระครูโสภณสันติคุณ (พระอาจารย์หน่อย) เจ้าอาวาสวัดหัวคุ้ง

               เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ศาลาการเปรียญ วัดหัวคุ้ง คณะสงฆ์อำเภอภาชี สหายธรรม และศิษยานุศิษย์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก หลวงพ่อเสาร์ สาวกนาโม อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนหญ้านาง พระครูพิพัฒน์ปัญญาพลบูรพาจาอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวคุ้ง และบุพการีชน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีบูรพาจารย์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 48 ปีของพระครูโสภณสันติคุณ (พระอาจารย์หน่อย)เจ้าอาวาสวัดหัวคุ้ง ตำบลไผ่ล้อม โดยมีข้าราชการ ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ให้ความเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะกันอย่างเนืองแน่น

               พระครูโสภณสันติคุณ (พระอาจารย์หน่อย) เป็นศิษย์เอก ของ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี เกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการแต่งตั้งจากมติมหาเถระสมาคม ให้เป็นเจ้าคณะตำบลดอนหญ้านาง เมื่อปี พ.ศ.2557 ตลอดระยะเวลา ที่ได้เริ่มเข้าสู่ร่มกาสาวพักพระครูโสภณสันติคุณ (พระอาจารย์หน่อย) ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย มาโดยตลอด และได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ในราชทินนามพระมงคลสิทธาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก จนได้รับความไว้วางใจ และถ่ายทอดวิชาอาคม ให้ โดยหลวงพ่อรวย ได้กำชับอย่างมั่นเหมาะว่า วิชาอาคม ที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ให้นำไปเป็นสิ่งที่ทำนุบำรุงพระศาสนา ซ่อมแซมศาสนะสถานให้คงอยู่สืบคู่กับพุทธศาสนิกชน ซึ่งพระครูโสภณสันติคุณ(พระอาจารย์หน่อย)ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก พระอาจารย์มาโดยตลอด ถึงคราวที่หลวงพ่อรวยถึงแก่มรณะภาพลง พระครูโสภณสันติคุณ (พระอาจารย์หน่อย) ก็ยังได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลศพสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยในโอกาสต่างๆมิได้ขาด จึงเป็นสิ่งที่คณะศิษยานุศิษย์ได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธามาโดยตลอด ///กิจกรรมดังกล่าวมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!