เพชรบุรี-“ชัยวัฒน์”รายงานตัวกลับเข้ารับราชการ ทส.

เพชรบุรี-“ชัยวัฒน์”รายงานตัวกลับเข้ารับราชการ ทส.

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

            “ชัยวัฒน์”เผยพรุ่งนี้เช้า รายงานตัวกลับเข้ารับราชการตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ของศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี

             อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ 5 ส.ค.2565 เวลา 09.00 น. เขาจะเข้ารายงานตัวกลับเข้ารับราชการ ต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ชัยวัฒน์ เปิดเผยว่า ตามที่ศาลปกครองจ.เพชรบุรี ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นมีผลบังคับทันที ตามมาตรา 7 วรรคสอง ซึ่งแตกต่างจากคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ที่ต้องรอการปฏิบัติตามคำบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ต้องรอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทำให้เขาจะต้องรายงานตัวกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.2565 ที่ศาลปกครองจ.เพชรบุรี มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

              สำหรับการขอกลับเข้ารับราชการ ชัยวัฒน์ ทำหนังสือลงวันที่ 4 ส.ค.2565 แจ้งต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรายงานตัวเพื่อกลับเข้ารับราชการ โดยอ้างถึง คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 132/2564 เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ ลงวันที่ 2 เม.ย. 2564 แต่ต่อมาศาลปกครองเพชรบุรี มีคำสั่ง คดีหมายเลขดำที่ บ.20/2565 คดีหมายเลขแดงที่ /2565 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ลงวันที่ 27 ก.ค.2565 ชัยวัฒน์ เปิดเผยว่า เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ดังนั้นแล้วเขาต้องเข้ารายงานตัว ไม่เช่นนั้นจะถือว่า ขาดราชการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!