ปทุมธานี-เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเปิดบ้านLPNส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยและต่างชาติ

ปทุมธานี-เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเปิดบ้านLPNส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยและต่างชาติ

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

                   เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเปิดบ้านLPNส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยและต่างชาติ

            วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่บ้าน LPN ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน LPN เป็นศูนย์ช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ร่วมในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

           โดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการยกระดับคุณภาพดำเนินการจัดสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหากลุ่มประชากรข้ามชาติที่เป็นแรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน เป็นสถานที่ที่มีการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน ด้านเด็ก และการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี และขยายขอบเขตครอบคลุม ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์จากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการ The Project for Constructing Accommodation and Rehabilitation Center to Protect from Human Trafficking and Forced Labor in Pathumthanee Province ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงฟื้นฟูเยียวยาและฝึกอบรมผู้ประสบปัญหาด้านแรงงาน เป็นสถานที่พักพิง บำบัดฟื้นฟู เยียวยาเบื้องต้น ส่งต่อผู้ประสบปัญหา และรวมถึงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาแรงงาน สำหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติในประเทศไทยที่ประสบปัญหาสามารถปรึกษาขอความช่วยเหลือได้.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!