เพชรบุรี-กระทรวงยุติธรรม ผ่อนคลายหนี้ให้กับประชาชน จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินภาคครัวเรือน

เพชรบุรี-กระทรวงยุติธรรม ผ่อนคลายหนี้ให้กับประชาชน จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินภาคครัวเรือน

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

            กระทรวงยุติธรรม ผ่อนคลายหนี้ให้กับประชาชน จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินภาคครัวเรือน ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดเพชรบุรี แก้ปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

             วันนี้ (3 ส.ค.65) ณ อาคารสุเมธ ตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวยุภาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม มหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายของการไกล่เกลี่ยหนี้สิน ฯ จำนวน 4,849 ราย นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เล็งเห็นความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ได้สั่งการและกำหนดนโยบาย ช่วยผ่อนคลายหนี้ให้กับประชาชนทุกคนเท่าที่จะทำได้ กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ กระทรวงยุติธรรมได้เดินหน้าจัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยการจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและภายหลังคำพิพากษาคดี

               ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มีกลุ่มเป้าหมายของการไกล่เกลี่ยหนี้สิน จำนวน 4,467 ราย ทุนทรัพย์ 411 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้เป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง 3,467 ราย และผู้เป็นลูกหนี้หลังศาลพิพากษา จำนวน 1,382 ราย ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนได้รับในครั้งนี้ในกรณีก่อนฟ้อง ได้รับการผ่อนผันชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลดดอกเบี้ย ลดค่างวดรายเดือน งดฟ้องดำเนินคดี และรับเงื่อนไขปลดผู้ค้ำประกัน และในกรณีส่วนของชั้นบังคับคดี หรือหลังฟ้อง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ได้ขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลดจำนวนเงินผ่อน โดยมีหน่วยงานร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี บริษัทโตโยต้าลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสถาบันการเงินเช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพฯ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด บริษัท เคบีเจ แคปปิตอล และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้บริการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอกร่วมจัดบูทแสดงนิทรรศการ ส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับผู้มาร่วม บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!