สมุทรปราการ-มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ จัดงานบุญทิ้งกระจาดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ

สมุทรปราการ-มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ จัดงานบุญทิ้งกระจาดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ

ภาพ/ข่าว:สุรศักดิ์ / อัญมณี คงสินธ์ 

              เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการและคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานทิ้งกระจาดประจำปี 2565 ที่ทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ได้จัดงานวันทิ้งกระจาดประจำปี 2565 ขึ้นตามพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนอุทิศส่วนกุศลให้ญาติ บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งวิญญาณไร้ญาติทั่วไป เป็นการเสริมส่งวิญญาณทั้งหลาย ให้ไปสู่สุคติ เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ร่วมงาน และครอบครัว ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ทางมูลนิธิร่วมกุศลจังหวัดสมุทรปราการ ยังมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งจำนวนกว่า 1,000 ชุดและเปิดโรงทานให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

              ประเพณีทิ้งกระจาด เป็นความเชื่อของพุทธบริษัทจีนฝ่ายมหายาน ประเพณีที่ถือปฏิบัติมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลสองพันกว่าปีล่วงมาแล้ว ในสมัยนั้นเล่ากันว่าพระอานนท์เป็นเถระผู้เริ่มทำเป็นองค์แรก โดยพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระอานนท์ทำการสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้รอดพ้นจากบ่วงกรรม ให้พระอานนท์ทำพิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลแก่เปรต และดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ แล้วแจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นไทยทานแก่สัตว์โลกผู้ยากไร้ทั้งหลาย และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณไร้ญาติที่กำลังทนทุกข์อยู่ในนรกภูมิ หรือที่กำลังล่องลอยขอส่วนบุญ
สำหรับประเพณี ทิ้งกระจาด นับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของมูลนิธิ และศาลเจ้า หลาย ๆ แห่ง ที่มีการจัดเป็นเทศกาลประจำทุกปี ที่ถือว่านอกจากจะได้ทำบุญแล้วยังเป็นการให้ทานควบคู่กันไปด้วย พร้อมความสุขใจของผู้ให้ และ ผู้รับ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!