ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

           ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

             วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด แม่บ้านมหาดไทย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด สโมสรไลอ้อน กรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

             ตามที่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สามาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มาเป็นปีที่ 24 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จึงถือโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สโมสรโรตารี และสโมสรไลอ้อน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือนสิงหาคม 2565 กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังหญิง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ต่อผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน อย่างหาที่สุดมิได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!