อุตรดิตถ์-ปลูกป่าและปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติฯ

อุตรดิตถ์-ปลูกป่าและปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

ปลูกป่าและปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติฯ

               เมื่อเวลา 09.00 น. วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ หนองอ้ายส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์จากการนำของนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยปลัดอำเภอพิชัย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพิชัย พัฒนากร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตำนายาง และประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ ร่วมทำพิธีเปิด โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาพิชัย จัดกิจกรรมนี้ เพื่อสนับสนุนชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ของตนและพื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยปลูก ไม้ผล ไม้ดอก และไม้เศรษฐกิจ จำนวน 1,000 ต้น พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาในสระหนองอ้ายส้ม จำนวน 10,000 ตัว เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเพิ่มปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างสมดุลเชิงนิเวศ ต่อไป

                  จากนั้น เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยปลัดอำเภอพิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลนายาง และอส.อ.พิชัยที่ 8 ลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 30/7 หมู่ที่ 2 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำรั้วบ้านให้แก่ครัวเรือน และพาครัวเรือนปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้าน เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!