ตาก-ประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม

ตาก-ประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

           นายอำเภอพบพระ ประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ณ. ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพบพระ เมื่อวันที่2สิงหาคม2565 เวลา09.00น นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภพบพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม2565 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 8/2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ครั้งที่ 9/2565 วันอังคารที่ 2 เดือนสิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

           ระเบียบวาระก่อนประชุม 1. การชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการจับกุมแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 รวมทั้งหมด จำนวน 1 คดี ผู้นำพา 2 ราย แรงงานต่างด้าว 7 ราย ดังนี้
1.1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำนัก หมู่ที่ 4 ตำบลพบพระ จับกุม แรงงานต่างด้าว 7 ราย ผู้นำพา สัญชาติเมียนมา จำนวน 2 ราย
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ขอบคุณหน่วยงาน และส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการและ การจัดกิจกรรมในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
1) ขอบคุณขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานทุกหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในการดำเนินโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 12 และ 20 กรกฎาคม 2565
2) ขอบคุณขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานทุกหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบลในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565
– วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ วัดพบพระเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ
– วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านผากระเจ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลพบพระเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!