กาญจนบุรี-ผู้นำชุมชน ต.ช่องสะเดา คัดเลือกคณะกรรมการของกลุ่มที่เลี้ยงวัว จัดเรื่องการสมทบทุนในระดับหมู่บ้าน

กาญจนบุรี-ผู้นำชุมชน ต.ช่องสะเดา คัดเลือกคณะกรรมการของกลุ่มที่เลี้ยงวัว จัดเรื่องการสมทบทุนในระดับหมู่บ้าน

ภาพ/่ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

                     ผู้นำชุมชน ต.ช่องสะเดา คัดเลือกคณะกรรมการของกลุ่มที่เลี้ยงวัว จัดเรื่องการสมทบทุนในระดับหมู่บ้าน  

               วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เมื่อเวลา 17.00.น. นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชุมประชาคมหมู่บ้าน นำข้อราชการต่างชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ ในเรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการ กลุ่มโครงการเลี้ยงวัว เรื่องการสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับเครือข่ายกองทุนแม่จังหวัด กองทุนละ 500.บาท และ ทุนสมทบเครือข่ายกองทุนแม่ให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้าน กองทุนละ 999 บาท และแจ้งเตือนให้ประชาชนในหมู่บ้านสอดส่องดูแลและช่วยกันดูแลบุคคลในครัวเรือนของตนให้ปลอดจากยาเสพติด และ ปัญหาอาชญากรรมด้านยาเสพติด เรื่องการลักขโมย ปัญหาช้างป่าในหมู่บ้าน ที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตและการดำรงชีพที่มีความยากลำบากและได้รับผลกระทบอย่างหนักในตอนนี้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังช้างป่าที่เข้ามาให้หมู่บ้าน และในวาระอื่นๆดังนี้

             โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมี นายสุทธิชัย โผภูเขียว ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ร่วมชี้แจ้งเรื่องแนวเขตรักษาพันธุ์ของกรมอุทยาน และแนวเขตพื้นที่ดินทำกินต่อเนื่อง พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชนทราบเรื่องการเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการถือครองสิทธิประโยชน์ที่ดินของประชาชนในพื้นที่ ณ. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!