อบจ. เชิญผู้เชี่ยวชาญประชุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2

อบจ. เชิญผู้เชี่ยวชาญประชุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          อบจ. เชิญผู้เชี่ยวชาญประชุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 เตรียมพร้อมสนับสนุน เพิ่มคุณภาพ การตลาด

             เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ นางสุดฤทัย เศรษฐ์นันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางกาญจนา ไชยพรม ผอ.กองสวัสดิการสังคม ประชุมร่วมกับ นางสาวทรงศรี อิสสรมาลา ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์, ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ฯ ม.ราชภัฏ ผศ.อธิกัญญ์ มาลี หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏ, ดร.จตุพร งามสงวน, ดร.ชาตรี วงศ์สายสิน ครูชำนาญการพิเศษ, นางสาวเมวิกา ริคะรมย์ ผู้แทนหัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์, นายประพนธ์ อุดมทอง ผู้แทนหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ และ นางสาวอักษรารักษ์ พงศาวลี ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

          ประเด็นในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ มีดังนี้ คือ ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน การกำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนวัสดุในการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และผู้สืบทอดภูมิปัญญา ซึ่งในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนสภาพปัญหาของกลุ่มทอผ้าทั้ง 18 กลุ่มของนครสวรรค์ เช่น ต้นทุนของชุมชนมีน้อย ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการที่จะเปลี่ยนลายผ้า เปลี่ยนสี จังหวัดมีลายพาสาน เป็นลายประจำจังหวัด จะต้องส่งเสริมและขับเคลื่อนลายผ้าของทุกกลุ่มให้ได้มาตรฐานเหมือนกันทุกกลุ่ม สีธรรมชาติ มีระยะเวลาทำค่อนข้างนาน อยากให้ผลิตภัณฑ์ผ้า เข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่สามารถกำหนดขอบเขตมาตรฐานให้ได้ เพราะแต่ละกลุ่มมีลายผ้า วิธีการทำที่แตกต่างกัน โดย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ ได้ VDO Call มาในที่ประชุม เนื่องจากติดภารกิจ กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ อบจ.นครสวรรค์ พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอของจังหวัด ตอนนี้เรามีตลาดรองรับแล้ว อยากให้ที่ประชุมวางขั้นตอนในการพัฒนาสินค้า กำหนดราคา ชาวบ้านจะได้ไม่โดนกดราคามากเกินไป เพื่อที่จะเปลี่ยนจากอาชีพเสริม เป็นอาชีพหลักให้ชาวบ้านได้ต่อไป”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!