ราชบุรี – ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เร่งรัดเยียวยาชาวบ้าน หลังเพลิงไหม้โรงงาน แวกซ์ กาเบ็จฯ

ราชบุรี – ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เร่งรัดเยียวยาชาวบ้าน หลังเพลิงไหม้โรงงาน แวกซ์ กาเบ็จฯ

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย

           ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ราชบุรี เร่งรัดเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและหามาตรการป้องกันเกิดซ้ำกรณีเพลิงไหม้โรงงาน แวกซ์ กาเบ็จฯ

            วันที่ 2 ส.ค.65 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบกรณี เหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยกำชับภาครัฐให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง พร้อมหารือทุกภาคส่วนเร่งวางมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ รวมถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนในพื้นที่ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก เนื่องจาก เห็นว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในวงกว้าง จึงได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริง โดยที่ผ่านมาได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหา เบื้องต้นพบว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ดังนั้น วันนี้ในช่วงเช้าตนจึงลงพื้นที่ ณ ศาลาบริเวณฝายน้ำหมู่ที่ 1 ต.น้ำพุ และโรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด

           โดยได้ร่วมกับนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ ติดตามการแก้ไขปัญหา พร้อมรับฟังสภาพปัญหาจากประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบในพื้นที่ พบว่า บริเวณแหล่งน้ำของตำบลน้ำพุที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ยังมีปัญหาเรื่องมลภาวะโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น ประชาชนในพื้นที่ยังไม่สามารถใช้น้ำได้และยังมีความกังวลเรื่องสารเคมีปนเปื้อนซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลิตผลทางการเกษตรและเกิดปัญหาสุขภาพซึ่งต้องเร่งหาทางออกต่อไป จากนั้น ช่วงบ่าย ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมกับนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี อำเภอจอมบึง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อสรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่ง 2 ประเด็นหลัก ทั้งด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และการแก้ไขปัญหาเชิงระบบป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยเร็วต่อไป

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!