อุดรธานี – ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 6.81 ล้านตัว 126 แหล่งน้ำ

อุดรธานี – ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 6.81 ล้านตัว 126 แหล่งน้ำ

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์ 

         ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 6.81 ล้านตัว 126 แหล่งน้ำ ในอุดรธานี เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 90 พรรษา

           นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า โครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 3 จุด ใน 3 อำเภอ รวม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 6,819,600 ตัว 126 แหล่งน้ำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้นายสมัคร บุญปก รองนายกฯ ดำเนินการ โดยจุดที่ 1 อ่างเก็บน้าวังน้ำเที่ยง ม. 8 บ้านเหล่าสูง ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,610,800 ตัว ใน 46 แหล่งน้ำ ดร.ณัฐยศ ผาจวง ส.อบจ.อ.เพ็ญ เขต 1 นายชัยภัทณ์ฏ์ย์ นามโคตร ส.อบจ. อ.เพ็ญ เขต 2 นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้าสำนักปลัดฯ,นายธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์ ประมงอำเภอเพ็ญ นางเอ็นดู สำรวมรัมย์ ประมงอำเภอบ้านดุง นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (นายก อบต.เพ็ญ) นายเด่นชัย จงจอหอ กำนันตำบลโคกกลาง นายคำแดง ยางทรัพย์ กำนันตำบลบ้านเหล่า นายประสิทธิ์ นามกูล กำนันตำบลเพ็ญ นายวีระชัย อินทร กำนันตำบลเตาไห และคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน ลงพื้นที่จุดรับมอบพันธุ์สัตว์น้ำ และตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนส่งมอบกรรมการแหล่งน้ำเพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำสาธารณะ

จุดที่ 2 หนองงาน ม.3 บ้านนาสีดา ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,959,940 ตัว ใน 46 แหล่งน้ำ มี นายบุญเติม ขาวขำ เลขานุการนายก อบจ.ฯ พร้อมด้วย ร.ต.สมควร บุญประคม รองประธานสภาฯ ,นางอรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ ส.อบจ. อ.บ้านผือ เขต 1 นายดนัย ขาวขำ ส.อบจ.อ.บ้านผือ เขต 2 ,นายอรรถสิทธิ์ อินทร์มา หัวหน้าฝ่ายนิติการฯ ,นายวราวุฒิ ศรีจันทร์ดี หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์ กองการท่องเที่ยวและกีฬา ,น.ส.สาวิตรี วงค์สุวรรณ ประมงอำเภอบ้านผือ นายวิชัย สินอนันต์ ประมงอำเภอน้ำโสม นางลักษณาศิริ คำภูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางใหญ่ นายวิทยา คำภูแก้ว ผญบ.ม.3 และคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน ลงพื้นที่จุดรับมอบพันธุ์สัตว์น้ำ และตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนส่งมอบกรรมการแหล่งน้ำเพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำสาธารณะ

จุดที่ 3 หนองสระพัง ม.11 บ้านดงเจริญ ต.กุดสระ อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,461,030 ตัว ใน 34 แหล่งน้ำ มีนายอภิชาติ ชมประยูร รองประธานสภาฯ, นายสุเทพ สมบูรณ์ ที่ปรึกษาฯ, นายวัชรพล ขาวขำ ที่ปรึกษาพิเศษฯ, นายพรพิษณุ บุญปก ส.อบจ. อ.เมือง เขต 10 นางนฤมล โคตรสาขา ส.อบจ.อ.เมือง เขต 11 นายอัครพล ตังตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายเดชา ภูมิตั้ง ประมงอำเภอเมือง นางสาววารุณี มาหาญ ประมงอำเภอหนองหาน และคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน ลงพื้นที่จุดรับมอบพันธุ์สัตว์น้ำ และตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนส่งมอบกรรมการแหล่งน้ำเพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำสาธารณะ

              นายก อบจ.อุดรฯ กล่าวต่อไปอีกว่า โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารสร้างโปรตีนในชุมชนแล้ว ประชาชนยังได้รับความรู้เรื่องพันธุ์สัตว์น้ำ อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาเกล็ดเงิน ปลานวลจันทร์ ปลากดเหลือง ปลาสวาย ปลากะโห้ และปลาบึก รวมถึงวิธีการเลี้ยงดู และการส่งเสริมเป็นอาชีพก่อเกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งโครงการนี้ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดอุดรธานี

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!