อุตรดิตถ์-ประชุม ส่วนราชการท้องถิ่น

อุตรดิตถ์-ประชุม ส่วนราชการท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

ประชุม ส่วนราชการท้องถิ่น

            วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระยาพิชัยดาบหัก ชั้น 2 อำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ประธานการประชุมคณะกรรมการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำอำเภอพิชัย ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อรับฟังนโยบายเร่งด่วนและหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ตลอดจนได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ส่วนราชการต่างๆได้นำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!