กาญจนบุรี-กำนันวสันต์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

กาญจนบุรี-กำนันวสันต์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

                กำนันวสันต์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

             วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เมื่อเวลา 09.30.น. นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ประชุมผ่านระบบ ZOOM โดยมอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมวิหคเหิร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) โดยมี นายชวโรจน์ มากแก้ว ปลัดอาวุโส อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ประธานทสม.ตำลช่องสะเดา (คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานท้องที่) สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานท้องที่ หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย
ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติเอราวัณ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

             เพื่อการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้ในการจัดการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ระหว่างปีงบประมาณ 2566 – 2570 คำนึงถึงบทบาทสำคัญของประชาชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อการอนุรักษ์เชิงระบบนิเวศและการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบพื้นที่ การแบ่งเขตจัดการอุทยาน ช่วยลดความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์และการดำเนินกิจกรรมต่างไปในอุทยานแห่งชาติ การวางแผนการใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติในอนาคต เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ให้องค์ความรู้ รักษาสุขภาพ และดูแลสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมวิหคเหิร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ( บ้านโป่ง )

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!