กาญจนบุรี-รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE และ ชมรม TO BENUMBER ONE ชุมชนบ้านดอนตาเพชร

กาญจนบุรี-รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE และ ชมรม TO BENUMBER ONE ชุมชนบ้านดอนตาเพชร

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

        กาญจนบุรี รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE และ ชมรม TO BENUMBER ONE ชุมชนบ้านดอนตาเพชร ระดับประเทศ ประจำปี 2565

             นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวจรูญ แก้วงาม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี และร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงาน “มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จำนวน 5 ประเภท ประกอบด้วย 1.ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2.ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE โดยอำเภอเลาขวัญ 3.ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภาค โดยชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านดอนตาเพชร 4.ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี และ 5 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยสามารถคว้ารางวัล TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภาค โดยชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านดอนตาเพชร

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!