กาญจนบุรี-ประชุมเตรียมความพร้อมตอนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรี

กาญจนบุรี-ประชุมเตรียมความพร้อมตอนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรี

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

               ประชุมเตรียมความพร้อมตอนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรี ในการตรวจพื้นที่เมืองกาญจนบุรี

                วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายชำนาญ ชื่นตา นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

                 ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางมาในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ทางจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการเตรียมพร้อม ในทุกๆด้าน ทั้ง ข้อมูลนำเสนอในการตรวจราชการ สถานที่ การดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ณ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย อำเภอพนมทวน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบเรือแพและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ำแคว

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!