สุพรรณบุรี-รมช.ประภัตรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สุพรรณบุรี-รมช.ประภัตรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี 

                รมช.ประภัตร เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ มอบโค ให้แก่เกษตรกร จำนวน 108 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดิริ แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน กว่า 3,000 ชุด นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์เรือนไทยโพธสุธน ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพระพรชัยมงคล เป็นประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เพื่อถวายนราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันขับร้องเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา

               จากนั้นนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพื้นที่ภาคกลาง มีพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 1,938,212 ไร่ อยู่ในเขตชลประทาน 1,651,183 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.9 ของพื้นที่การเกษตร และอยู่นอกเขตชลประทาน 287,029 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.1 ของพื้นที่การเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และประมง ปศุสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรี การดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จะสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นมอบโค ให้แก่เกษตรกร จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ศรีประจันต์ อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ และ อ.หนองหญ้าไซ จำนวน 108 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดิริ โดยกระทรวงเกษตรฯ และกรมปศุสัตว์ จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สุพรรณบุรี พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าคณะตำบลวังน้ำซับ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมปล่อยขบวนรถโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ให้เกษตรกรได้นำโคไปเลี้ยง

              โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการจากหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนข้าราชการ และประชาชน กว่า 1,000 คน เข้าร่วมงานภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จำนวน 13 คลินิก และบูธหน่วยงานต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของจังหวัดสุพรรณบุรี รวม 26 บูธ มีร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก ธงฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง และไก่สด ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน กว่า 3,000 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!