มอ.จัดโรดโชว์ภาคตะวันออก ลุยเมืองพัทยา ประกาศศักดาแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยี

 มอ.จัดโรดโชว์ภาคตะวันออก ลุยเมืองพัทยา ประกาศศักดาแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยี

ภาพ/ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 

           มอ.จัดโรดโชว์ภาคตะวันออก ลุยเมืองพัทยา ประกาศศักดาแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยี แพลทฟอร์มดิจิทัล

             ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา จ.ชลบุรี ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยี แพลทฟอร์มดิจิทัล Digital World to Metaverse ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-30 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศแนวทางตามแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกสาขาอาชีพให้มีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

            โดยได้ส่งเสริมและพัฒนาโครงการพันธกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยกระดับการใช้เทคโนโลยี แพลทฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0 เพื่อพัฒนาแพลทฟอร์มที่ตอบโจทย์ การใช้งานและการพัฒนาทักษะของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ก่อนขยายมานำเสนอยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้พัฒนาแพลทฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ให้กับทุกสถานการณ์ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!