ท่องเที่ยวและกีฬาสตูล จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียม 3 โปรแกรมหลักเชื่อมอุทยานธรณีโลก

ท่องเที่ยวและกีฬาสตูล จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียม 3 โปรแกรมหลักเชื่อมอุทยานธรณีโลก

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก

            ท่องเที่ยวและกีฬาสตูล จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียม 3 โปรแกรมหลักเชื่อมอุทยานธรณีโลก

           ดร.ภัชกุล ตรีพันธ์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล กล่าวว่า ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬามีการวางแผนโปรโมทย์การท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับ อุทยานธรณีโลก ในพื้นที่ จ.สตูล โดยได้แบ่ง เป็น 3 โปรแกรมหลัก หรือ 3 เส้นทาง โดยเส้นทางที่ 1 อุทยานฯหมู่เกาะเภตรา –เกาะลิดี – กลุ่มปันหยาบาติก เส้นทางที่ 2 ถ้ำอุไรทอง-พิพิธภัณฑ์-น้ำตกธารปลิว –สวนกล้วยไม้-สวนควนข้อง-ผ้ามัดย้อม และเส้นทางที่ 3 ล่องแก่งวังสายทอง –น้ำตกวังสายทอง-ถ้ำทะลุ-กลุ่มขนมบ้านหาญ ซึ่งทั้ง 3 เส้นทางนั้น เป็นเส้นทางที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีโลกในพื้นที่ จ.สตูล ทั้งสิ้นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกเดินทางได้ ทั้ง 3 โปรมแกรม เพราะ แต่ละโปรแกรมการท่องเที่ยวนั้น จะมีข้อมูลให้ เราได้ศึกษาได้รู้จักอุทยานธรณีโลกสตูล และถือเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กระตุ้นภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่ จ.สตูล ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยนักท่องเที่ยว สามารถที่จะเดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นับเป็นการสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวของ จ.สตูล ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

               ดร.ภัชกุล ตรีพันธ์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล กล่าวต่อไปว่า สำหรับเส้นทางทั้ง 3 เส้นทางนั้น ได้มีการศึกษา และได้ทดรองในการเดินทางจริงโดยให้ทีมสื่อมวลชน จ.สตูลและทีมสื่อต่างจังหวัด ร่วมทดรองเส้นทางทั้ง 3 เส้นทาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ จ.สตูล แล้ว นอกจากจะเที่ยวทะเลอย่างเช่นเกาะหลีเป๊ะแล้ว เรายังสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยว ได้ อีกหลายเส้นทางถ้าไปทางทะเลไม่ได้ เราก็มีทางบก ที่สามารถ จะเดินทางไปเที่ยวได้อีก และหลังจากนี้ก็จะจับมือ กับ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อทำโปรแกรมขายนักท่องเที่ยวต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!