เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติ

 เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี 

             เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติ

           นางกัลย์กมล อายุยืน รองนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายนที ดิษฐบรรจง ปลัดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ เป็นจำนวนมาก

              นางกัลย์กมล อายุยืน รองนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า สำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความ จงรักภักดี และสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาชิราล่งกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติให้กับพระองค์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนขาวไทยมาโดยตลอดนอกจากเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ขึ้นในชุมชนของเราอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!