โครงการ “คลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี” พื้นที่รับผิดชอบ คลองวัดระฆัง

โครงการ “คลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี” พื้นที่รับผิดชอบ คลองวัดระฆัง

ภาพ/ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 

               โครงการ “คลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี” พื้นที่รับผิดชอบ คลองวัดระฆัง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

                พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พลเรือตรี เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพล จำนวน 150 นาย ร่วมกับนางสาว วิมลนาถ บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. เพื่อสืบทอดโบราณประเพณี ที่ทำมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้วท่านจะได้จุดบูชา ต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี เจริญไปด้วยมิตรบริวาร ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ และหากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!