นครปฐม-จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นครปฐม-จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าว/ภาพ:นายสมคิด พรมมี

            วัดบางเลน จ.นครปฐมจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

             วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณตลาดปลาบางเลนธานี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ชาวไทยและชาวมอญพม่าที่อาศัยอยู่ตลาดแพปลาบางเลนได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ โดยมีพระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร) เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้าง เจ้าอาวาสวัดบางเลน นำพระสงฆ์รับบิณฑบาต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติอีกด้วย ซึ่งทางวัดบางเลน ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเช่นนี้ เป็นประจำทุกปีหลังจากพระครูเกษมถาวรคุณ เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้าง เจ้าอาวาสวัดบางเลน รับบิณฑบาตเสร็จแล้ว ยังได้เป็นสะพานบุญให้แก่ญาติโยม โดยนำข้าวสารอาหารแห้งมาทำเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ คนชรา คนยากจน และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!