ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

         จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

           วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองห้วยเหนือ มณฑลทหารบกที่ 27 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ , นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย จิตอาสาทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

           ในพิธี ประกอบด้วย ประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ กล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำคูคลอง ตามโครงการฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีได้นำจิตอาสยาพระราชทานทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ คลองห้วยเหนือ โดยการกำจัดวัชพืช/ผักตบชวา เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังถือเป็นการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกฝ่ายได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!