ตาก – อ.พบพระ ส่วนราชการ และประชาชนร่วม บริจาคโลหิต และทำบุญตักบาตร

ตาก – อ.พบพระ ส่วนราชการ และประชาชนร่วม บริจาคโลหิต และทำบุญตักบาตร

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          อ.พบพระ ส่วนราชการ และประชาชนร่วม บริจาคโลหิต และทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

             วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 70 รูป กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสา สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอพบพระ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
และในวันเดียวกัน กิ่งกาชาดอำเภอพบพระ ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดเตรียมโลหิตไว้ในยามฉุกเฉิน กรณีที่มีผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุจำเป็นต้องใช้โลหิตตามโรงพยาบาลในพื้นที่ ณ.ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพบพระ ซึ่งมีส่วนราชการประชาชนเข้ารับการบริจาคโลหิตดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!