อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พัฒนาฟื้นฟู แหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พัฒนาฟื้นฟู แหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพ/ข่าว:กิตติภณ

              อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พัฒนาฟื้นฟู แหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              วันนี้ ( 28 ก.ค.65) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสรัคู นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน ชาวอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้วยคลองนาควาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ/ให้สะอาดสวยงาม โดยจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้ห้วยคลองนาควาย เป็นต้นแบบในการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ปัญหาแหล่งน้ำ รวมระยะทาง 1,200 เมตร คือ เขตหมู่บ้านริมธาร ตำบลในเมือง ถึง ห้วยวังนอง ระยะทาง 800 เมตร และในพื้นที่กองบิน 21 อุบลราชธานี ระยะ 400 เมตร โดยมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ริมสองฝั่งห้วยคลองนาควาย ป้องกันพังทลายหน้าดิน ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำ

           ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเป็นการปรับภูมิทัศน์ ห้วยคลองนาควาย ให้เกิดความสวยงาม แหล่งน้ำสะอาด และยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝน อีกด้วย
ในวันเดียวกันนี้ ณ เวทีลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ศาล ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติจนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และประชาชน สร้างสรรค์คุณ ประโยชน์ แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่น ในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางพระบรมรโชวาทตลอดไป
.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!