ปทุมธานี-ทม.คลองหลวง จัดโครงการมหกรรมสุขภาพคนคลองหลวงสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ ร.10

ปทุมธานี-ทม.คลองหลวง จัดโครงการมหกรรมสุขภาพคนคลองหลวงสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ ร.10

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

ทม.คลองหลวง จัดโครงการมหกรรมสุขภาพคนคลองหลวงสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ ร.10

           วันที่ 28 กรกฎาคม 2856 นายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง เป็นประธานเปิดโครงการ มหกรรมสุขภาพ “คนคลองหลวงสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยความร่วมมือ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองหลวง และภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน มีประชาชนทั่วไปในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงเข้าร่วมกว่า 1,500 คน และชวนส่งภาพนั่งสมาธิเพื่อรวบรวมสถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก 1 ล้านภาพ บันทึกสถิติ Guinness world records ที่อาคารโถงช้าง ฯ วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

            โดยมี พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คณะกรรมการชุมชน จิตอาสา ผู้บริหาร คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงเข้าร่วมจำนวนมาก มีการตรวจคัดกรองตามารการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ภายในงานมีการจัดบริการตรวจสุขภาพฟรี อาทิ กิจกรรมคัดกรองโรคประชาชนทั่วไป อายุ 35 ปีขึ้นไป กิจกรรมคัดกรองโรคต้อกระจกประชาชนทั่วไป อายุ 45 ปีขึ้นไป กิจกรรมสันทนาการของเครือข่ายสุขภาพระดับชุมชน จัดบูธความรู้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพและการจัดบริการสุขภาพต่าง ๆ โดยภาคีสุขภาพภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง “วิถีสุขภาพ คนคลองหลวง” และการให้ความรู้เรื่อง “อาหารเป็นยาหรือยาเป็นอาหาร” รวมถึง บูธจากตำรวจจราจรสภ.คลองหลวง นำโดย พ.ต.ท.สิงหา เฟื่องแก้ว สว.จร.สภ.คลองหลวง ร่วมกับ ปภ.จังหวัดปทุมธานี ให้ความรู้วินัยจราจร นายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง กล่าวว่า โดยวันนี้เป็นวันดี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ถือโอกาสนี้ที่เราได้ร่วมกันแสดงความจงรักภัคดี และถวายพระพรให้แก่พระองค์ท่าน ในส่วนโครงการมหกรรมสุขภาพ “คนคลองหลวงสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” มีทีมแพทย์ตรวจสุขภาพให้ประชาชนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และถือว่าเป็นงานมหกรรมใหญ่ครั้งแรกที่เราได้จัดขึ้น และที่สำคัญเราได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากวัดพระธรรมกาย ถือเป็นการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญ โดยการคัดกรองสุขภาพให้ประชาชนทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคอันตราย และการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน มากระตุ้นเตือน และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพแก่ประชาชนระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ และมีสุขภาพดี อีกทั้ง ยังลดค่าใช้จ่ายการรักษาโรค ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว และลดค่าใช่จ่ายเพื่อการรักษาโรคในภาพรวมของประเทศอีกด้วย.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!