ปราจีนบุรี – ชาวสวนส้มโอปราจีนฯเฮ!ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ปราจีนบุรี – ชาวสวนส้มโอปราจีนฯเฮ!ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

          ชาวสวนส้มโอปราจีนฯเฮ!กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ส้มโอปราจีน”แจงเป็นสินค้าส่งออกของเกษตรกร เตรียมจัดงานวันส้มโอหวานและของดีเมืองศรีมโหสถ ครั้งที่ 5 ระหว่าง 5 – 7 ส.ค.65 นี้ หน้าที่ว่าการอ.ศรีมโหสถ

           วันนี้ 28 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า จากที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพิ่มอีก 2 สินค้า คือ “ส้มโอปราจีน” จังหวัดปราจีนบุรี สินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ รสชาติ และลักษณะที่โดดเด่น ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไม่ให้ถูกกดราคาสินค้าเกษตร ซึ่ง ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของ “ส้มโอปราจีน” เป็นส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง พันธุ์ขาวใหญ่ พันธุ์ขาวแตงกวา รสชาติหวาน ไม่ขม ไม่ซ่าลิ้น เปลือกบาง เนื้อเยอะ เมื่อครบกำหนดเก็บเกี่ยวสามารถตัดจากต้นแล้วปอกเปลือกทานได้เลย ไม่ต้องรอลืมต้น ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้น สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี กว่า 100 ล้านบาท/ปี นั้น ที่ อ.ศรีมโหสถ เป็นแหล่งพื้นที่ปลูกส้มโอจำนวนมากของ จ.ปราจีนบุรี ที่โดดเด่น คือปลูกในแหล่งโบราณคดี ในคูเมืองโบราณเมืองศรีมโหสถ ที่มีการพบโบราณสถาน ,โบราณวัตถุยุคทวารวดี จำนวนมาก พบนายนฤชา เชาว์ดี อายุ 65 ปี เจ้าของสวนส้มโอนฤชา กล่าวว่า “ สวนส้มโอของตนมีพื้นที่ปลูกประมาณ 5 ไร่เศษ ปลูกส้มโออย่างเดียว มานานกว่า 60 – 70 ปีเศษ ปลูกส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์เขาใหญ่ และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ตนเองดูแลต่อเป็นรุ่นที่ 2 ที่ผ่านมาได้พัฒนาส่งจำหน่ายตลาดต่างประเทศที่จีน ปีละ 2 รุ่น รุ่นแรก 9แสน รุ่น สอง ได้ 5 แสน สร้างรายได้ปีละมากกว่า 1.4 ล้านบาท

            เป็นสวนส้มโอแปลงใหญ่ในการให้เกษตรกรและผู้สนมาศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาต่อเนื่อง อาทิ การแถลงข่าวงานวันส้มโอ อ.ศรีมโหสถ การปั่น จักรยานชิมส้มโอในสวน ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในการที่จะเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต่อไป” นายนฤชา กล่าว และกล่าวต่อไปว่า ทาง อ.ศรีมโหสถ ,ชาวสวนส้มโอ ได้เตรียมจัดงาน “วันส้มโอหวานและของดีเมืองศรีมโหสถ ครั้งที่ 5” ขึ้น ระหว่าง 5 – 7 ส.ค.65 นี้ หน้าที่ว่าการอ.ศรีมโหสถ ในการประกวดส้มโอคุณภาพ จำหน่ายผลผลิตส้มโอ สินค้าการเกษตร สินค้าโอท็อป วิสาหกิจชุมชน การแข่งขันกินส้มโอ การประกวดนาวสาวส้มโอปี 2565 และ นั่งรถรางนำเที่ยวเมืองโบราณชมแหล่งโบราณคดี อาทิ ชมเมืองศรีมโหสถ,คูเมือง โบราณสถานสระมรกต นมัสการรอยพระพุทธบาทคู่ นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ นมัสการหลวงพ่อทวารวดี”นายนฤชา กล่าว

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!