ราชบุรี-เทศบาลเจ็ดเสมียนปล่อยพันธุ์ปลา 30,000 ตัว

ราชบุรี-เทศบาลเจ็ดเสมียนปล่อยพันธุ์ปลา 30,000 ตัว

ภาพ/ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

          เทศบาลเจ็ดเสมียนปล่อยพันธุ์ปลา 30,000 ตัวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

           เมื่อเวลา09.30 น.วันที่ 28 ก.ค.2565 ที่บริเวณริมคลองบางงู ม.6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม เดินทางไปเป็นประธานกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ตะเพียนทอง จำนวน 30,000 ตัว ลงสู่คลองบางงู โดยมีนายเทวัญ ห่วงตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน พ.ต.อ.สมบัติ โพธิ์งามผกก.สภ.โพธาราม พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในวันนี้ ได้รับการสนับสนุน ปลาตะเพียนขาว และปลาตะเพียนทอง จำนวน 30,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีน้ำพระ ราชหฤทัยต่อเหล่าพสกนิกร ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประมง ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทรัพยากรประมง ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ำ

            ดังนั้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปล่อยพันธุ์ปลาขึ้นเพื่อต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ สร้างจิตสำนึกให้แก่ราษฎรที่อาศัยในเขตพื้นที่แหล่งน้ำ ให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรประมง
และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!