ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต้น

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต้น

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

              ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1,010 ต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

              วันนี้ (27 ก.ค. 65) ที่ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชนจิตอาสา กว่า 300 คน ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 1,010 ต้น บนพื้นที่ 5 ไร่ ในกิจกรรมจิตอาสาโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวทางพระราชปณิธานจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

             ทั้งนี้ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดิมเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ไม่สามารถปลูกพืชเพื่อทำมาหากินได้ จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร์และได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น พระราชทานนามว่า “ห้วยลาน” เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำ ให้คนในชุมชนได้นำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!