ราชบุรี-แถลงข่าวจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน “มรดกศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้องค์พระพันปีหลวง”

ราชบุรี-แถลงข่าวจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน “มรดกศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้องค์พระพันปีหลวง”

ภาพ/ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

                    แถลงข่าวจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน “มรดกศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้องค์พระพันปีหลวง”

             ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดการแถล่งข่าว ร่วมกับพระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม ดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัด น.ส.ปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ปอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.ราชบุรี พ.ต.อ.สมบัติ โพธิ์งาม ผกก.สภ.โพธาราม ร่วมกันแถล่งข่าวการจัดงาน”เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน”ภายใต้แนวคิด “มรดกศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้องค์พระพันปีหลวง”จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับวัดขนอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จัดงาน “เทศกาลหนังใหญ่ ขนอน”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้แนวคิด แผ่นดินไทย เทิดไท้องค์พระพันปีหลวง” นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า โครงการเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทร นมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่ (New normal) จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ผ่านการแสดงศิลปะชั้นสูง คือ “การเชิดหนังใหญ่” ที่มีเอกลักษณ์อันทรงคุณค่า แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทย ไม่ว่าจะ เป็นด้านการออกแบบลายไทยเชิงจิตรกรรม ผสมผสานกับช่างฝีมือแกะสลักที่ประณีต ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เอกองค์อุปถัมภ์มรดกศิลป์ของแผ่นดินไทย ผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟูมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในฐานะพสกนิกรผู้จงรักภักดี จึงได้ร่วมกันจัด “งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ภายใต้แนวคิด “มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย เหิดไท้องค์พระพันปีหลวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ โดย “หนังใหญ่วัดขนอน” เป็นมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนงไว้ด้วยกัน อาทิ จิตรกรรม ศิลปะ นาฏศิลป์การละคร ดนตรีปีพาทย์ รวมทั้งท่าทางการเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว และให้อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชม และนักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ โดยคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการ ยกระดับเทศกาลประเพณี ที่มีศักยภาพของจังหวัดราชบุรีจากระดับท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และต่างประเทศต่อไป พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี วัดขนอนร่วมกับจังหวัดราชบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานราชบุรี) อำเภอโพธาราม สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า สถานศึกษา เครือข่ายชาติพันธุ์ในพื้นที่ และเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน ได้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะการแสดงหนังใหญ่ รวมทั้งยังจัดให้มีการอบรม ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญ ช่างตอกหนัง การเชิดหนังให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ มรดกภูมิปัญญาหนังใหญ่วัดขนอนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สำหรับ “งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน”จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มรดกศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้ องค์พระพันปีหลวง” โดยภายในงานมี ทั้งการแสดง และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้ กรรมได้สัมผัสถึงบรรยากาศของความเป็นไทย สะท้อนอัตลักษณ์โดดเด่นของมรดกภูมิปัญา
ที่สำคัญของชาติ และความสนุกสนานตลอดการจัดงาน ได้แก่
– การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดการแสดงหนังใหญ่ การแสดงหนังใหญ่ติดหัวโขน ซึ่งเป็นเชิดหนังใหญ่แบบโบราณ และการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนแบบโบราณใช้ตอน ศึกอินทรชิต ครั้งที่ ไฟกะลาที่มีมานานกว่า 100 ปี นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค อาทิ การแสดงดิเกร์ฮูลู การแสดงโนราห์ การแสดงโปงลาง การแสดงละครหุ่นคนส่งเสริมเยาวชนไทย เป็นต้น
-การสาธิตช่างสิบหมู่ สาธิตต่อเรือจำลอง ฯลฯ และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ สาธิตการตอกหนัง สาธิตพิมพ์ทอง
– การสาธิตอาหารพื้นถิ่น และอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-รามัญ อาทิ กวนกาละแม ขนมสามโฟ ฯลฯ
– การจำหน่ายสินค้า “ตลาดด่านขนอน” ตลาดริมน้ำแม่กลองที่อนุรักษ์คงไว้กลิ่นอายตลาด โบราณ เปิดธนาคารแลกเบี้ย การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดราชบุรี
– การเสวนาองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย วิทยากรบรมครูที่สำคัญของชาติ นอกจากนี้ยังเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ในสภาพสมบูรณ์และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหนังใหญ่วัดขนอน (พิพิธภัณฑ์วัดขนอน) ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระ ที่มีต่อจังหวัดราชบุรี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2565 เวลา21.30 น. ณ วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัตราชบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!