ลพบุรี-รพ.พระนารายณ์มหาราชประกาศสู้โควิดไม้เว้นวันหยุดราชการ

ลพบุรี-รพ.พระนารายณ์มหาราชประกาศสู้โควิดไม้เว้นวันหยุดราชการ

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ 

               ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจพร้อมสู้โควิด-19 ผู้อำนวยการหญิงแกร่งแห่ง รพ.พระนารายณ์มหาราชประกาศ เปิดให้บริการคลินิก เจอแจกจบ ทุกวัน เน้น!เจ้าหน้าที่บุคคลากรเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจให้บริการประชาชน แพทย์หญิงนุชรินทร์ อักษรดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชประกาศเปิดให้บริการคลินิกเจอแจกจบ หรือคลินิกไข้หวัด ARI ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) ในเวลา 08.00-15.30 น. สถานที่ให้บริการบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล เพื่อความสะดวกกับผู้รับบริการที่ตรวจ ATK พบ 2 ขีด ท่านสามารถลงทะเบียน โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ยืนยันตัวตนและสแกนกรอกประวัติให้ถูกต้องครบถ้วน (จำเป็นต้องสแกนทั้ง 2 คิวอาร์โค้ด) ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊คโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จากนั้นมารับยาที่คลินิก เจอแจกจบ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าลงทะเบียนออนไลน์แล้ว สำหรับท่านที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณา Walk in มารับยาได้ทุกวัน ในเวลา 08.00-15.30 น.
พร้อมกันนี้ แพทย์หญิงนุชรินทร์ อักษรดี ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคคลากรทุกคนให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจร่วมแรงร่วมใจให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถโดยไม่มีวันหยุด บุคลากรเข้มแข็ง โรงพยาบาลเข้มแข็ง ประชาชนเข้มแข็ง ลพบุรีเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!