อุตรดิตถ์-ตัดสินพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากไก่พื้นเมือง

อุตรดิตถ์-ตัดสินพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากไก่พื้นเมือง

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

ตัดสินพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากไก่พื้นเมือง

           เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 กค .65 ที่ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นาย ชัยนาท แสนยศ ปศุสัตว์จังหวัดฯ ผช.ดร. ชื่นกมล ปัญญายง อาจารย์ประจำหลักสูตรอาหารและโภชนาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายวสันต์ เพ็งสุพรรณ์ นักวิชาการสัตว์บาลชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายพยงค์ ยาเภา รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ที่เดินทางมาเป็นประธานคณะกรรมการการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากไก่พื้นเมืองภายใต้การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านปศุสัตว์ปีงบประมาณ 2565 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Champion ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนตามที่ กรมปศุสัตว์ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์Product Champion ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 กลุ่ม โดยการสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร และให้กลุ่มเกษตรกรนำพันธุ์สัตว์ที่ได้รับบางส่วนมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มๆละ 6 ผลิตภัณฑ์ รวม 8 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้กลุ่มไก่พื้นเมืองน้ำปาด เลขที่ 88/2 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำไคร้อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ไก่อบฟาง และไก่ต้มน้ำปลา ส่วนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองพอเพียงบ้านด่าน เลขที่ 93 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ไก่ทอดสมุนไพรไก่อบโอ่ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถนอมอาหารทางการเกษตร เลขที่ 20/2 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ไก่ผัดเปรี้ยวหวาน ไก่ทอดน้ำปลาพริกไทยดำ สุดท้าย กลุ่มพัฒนาไก่พื้นเมืองพิชัย เลขที่ ,1/2 หมู่ที่ . ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ไก่คั่วสมุนไพร แหนมไก่

               ผลของการตัดสินของคณะกรรมการรางวัลชนะเลิศ ได้แก่กลุ่มพัฒนาไก่พื้นเมืองพิชัย อำเภอพิชัยเมนูเเหนมไก่ เเละไก่คั่วสมุนไพร รางวัลรองชนะเลิศ กลุ่มไก่พื้นเมืองน้ำปาด อำเภอน้ำปาด เมนู ไก่อบฟางเเละไก่ต้มน้ำปลา และกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองพอเพียงบ้านด่าน อำเภอเมือง เมนู ไก่ทอดสมุนไพร เเละไก่อบโอ่ง กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเเปรรูปถนอมอาหารทางการเกษตร อำเภอตรอน เมนู ไก่ทอดน้ำปลาพริกไทยดำ เเละ ไก่ผัดเปรี้ยวหวาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!